Tên / Số / ký hiệu : Số: 89/LĐLĐ - TGNC
Về việc / trích yếu

Về việc sao gửi Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới

Ngày ban hành 21/09/2018
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Tuyên giáo - Nữ công
Lĩnh vực Tuyên truyền - Giáo dục
Người ký duyệt Trần Công Huân
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 129 | Đã tải: 15