Tên / Số / ký hiệu : Số: 125 /LĐLĐ-BToC
Về việc / trích yếu

V/v báo cáo số lượng doanh nghiệp, công nhân lao động trên địa bàn

Ngày ban hành 07/11/2018
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thư
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 128 | Đã tải: 48