Tên / Số / ký hiệu : Số: 144/LĐLĐ-BToC
Về việc / trích yếu

V/v chấm điểm đánh giá CĐCS VM và tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động, đăng ký thi đua năm 2019

Ngày ban hành 26/11/2018
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phạm Đức Khôi
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 202 | Đã tải: 133