Tên / Số / ký hiệu : 08/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân cán bộ chuyên trách công đoàn năm 2018

Ngày ban hành 10/12/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thư
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 199 | Đã tải: 95