Tên / Số / ký hiệu : 08/ĐĐ-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019

Ngày ban hành 13/03/2019
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực Công tác cán bộ
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thư
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 148 | Đã tải: 44