Tên / Số / ký hiệu : Số: /BC-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Tài liệu hội nghị giao ban quý I/2019

Ngày ban hành 05/04/2019
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thư
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 106 | Đã tải: 47