Tên / Số / ký hiệu : 17 /HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Văn hóa - Thể thao”

Ngày ban hành 25/04/2019
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Tuyên giáo - Nữ công
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Trần Công Huân
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 132 | Đã tải: 70