Tên / Số / ký hiệu : 20/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Ngày ban hành 26/04/2019
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Tuyên giáo - Nữ công
Lĩnh vực Công tác nữ công
Người ký duyệt Trần Công Huân
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 187 | Đã tải: 85