Tên / Số / ký hiệu : 40/KH - LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43 KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"

Ngày ban hành 28/05/2019
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thư
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 130 | Đã tải: 27