Tên / Số / ký hiệu : Số: /GM-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Giấy mời Dự kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN

Ngày ban hành 10/07/2019
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thư
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 90 | Đã tải: 48