Tên / Số / ký hiệu : ..........
Về việc / trích yếu

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (BAN TỔ CHỨC KHÔNG PHÁT TÀI LIỆU TẠI HỘI NGHỊ)

Ngày ban hành 11/07/2019
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Văn phòng tổng hợp
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt ...............
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 176 | Đã tải: 102