Tên / Số / ký hiệu : .....
Về việc / trích yếu

Phụ lục báo cáo kết quả 90 năm ngày TL CĐVN (gửi các đơn vị)

Ngày ban hành 29/07/2019
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban Tuyên giáo - Nữ công
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt ....
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 118 | Đã tải: 41