Tên / Số / ký hiệu : 35/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ chuyên trách công đoàn

Ngày ban hành 10/12/2019
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thư
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 137 | Đã tải: 90