Tên / Số / ký hiệu : ....
Về việc / trích yếu

Tài liệu HN BHC lần thứ 6, tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2019

Ngày ban hành 15/01/2020
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thư
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 120 | Đã tải: 41