Tên / Số / ký hiệu : Số: 1104/KH-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Ngày ban hành 24/12/2014
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Tuyên giáo - Nữ công
Lĩnh vực Văn nghệ - Thể thao
Người ký duyệt Hà Nhật Lệ
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 475 | Đã tải: 15