Tên / Số / ký hiệu : 723 /LĐLĐ-TCTGNC
Về việc / trích yếu

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020, phát động đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021

Ngày ban hành 05/05/2020
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thư
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 91 | Đã tải: 53