LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 51
                                       CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                               (Từ ngày 11  tháng 12  đến ngày 17  tháng 12  năm 2017)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
11/12/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự Lễ ký kết thỏa thuận giữa UBND tỉnh & TCTy Bưu điện Việt Nam Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc
Thứ ba
12/12/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc
Thứ tư
13/12/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 14/12/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự Hội đồng giám định y khoa tỉnh Dự chấm điểm thi đua khối số VI
Thứ sáu 15/12/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD và Hội nghị người lao động
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 16/12/2017 Sáng   Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 17/12/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ