LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                        LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                   (Từ ngày 04 tháng 5 đến ngày 08 tháng 5 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ tư
04/5/2016
Sáng  
Đi công tác tại huyện Hà Quảng
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
05/5/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
06/5/2016
 
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
07/5/2016
Sáng  
Nghỉ
Dự Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam (06/5/2946 – 06/5/2016)
Chiều Dự gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016) Nghỉ
Chủ nhật
08/5/2016
Sáng Dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh tại huyện Hà Quảng, Cao Bằng
 
 
Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ