LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                        LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                              (Từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch
TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
12/12/2016
Sáng Công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự họp Hội đồng y khoa tỉnh Cao Bằng Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
13/12/2016
Sáng Công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tại UBND tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
14/12/2016
Sáng Tiếp xúc cử tri tại huyện Hà Quảng, CB Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị Tổng kết công tác CĐ tại huyện Thông Nông, Cao Bằng
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
15/12/2016
Sáng Công tác tại huyện Nguyên Bình, CB Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 16/12/2016 Sáng Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan