LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                               LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                                            (Từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai 13/6/2016  
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
14/6/2016
 
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự Hội đồng giám định y khoa tỉnh Cao Bằng
Thứ tư
15/6/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
16/6/2016
Sáng  
Đi công tác ngoài tỉnh
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
17/6/2016
Sáng  
Đi công tác ngoài tỉnh
Dự Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tại tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
18/6/2016
Sáng  
Đi công tác ngoài tỉnh
Dự Hội nghị trực tuyến tại Ủy ban nhân dân tỉnh
Chiều Nghỉ
Chủ nhật
19/6/2016
Sáng  
Đi công tác ngoài tỉnh
Nghỉ
Chiều