LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                           LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                                    (Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai 20/6/2016  
Sáng
Công tác ngoài tỉnh  
Dự Lễ ra quân Chương trình “Học kỳ quân đội” do Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
21/6/2016
 
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Dự hội nghị tổng kết phổ cập giáo dục Miền núi
Chiều Tham dự cuộc làm việc với Chủ tịch Quốc hội tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
22/6/2016
Sáng  
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
23/6/2016
Sáng Dự họp Ủy Ban bầu cử tỉnh
Cao Bằng.
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
24/6/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan