LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                              LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                                          (Từ ngày 27tháng 6 đến ngày 01 tháng 7 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai 27/6/2016  
Sáng
Dự Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Cao Bằng   
Dự Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
Chiều
Thứ ba
28/6/2016
 
Sáng
Dự Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 
 
Dự Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
29/6/2016
Sáng Dự họp Ủy Ban bầu cử tỉnh
Cao Bằng.
 
Dự Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 của Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
30/6/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử.
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
01/7/2016
Sáng Họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 Làm việc tại cơ quan
 
Chiều Làm việc tại cơ quan