LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 02
                           CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                               (Từ ngày 07 tháng 01  đến ngày 13 tháng 01  năm 2019)
Thời gian
Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
07/01/2019
Sáng Họp kiểm điểm Đảng viên Họp kiểm điểm Đảng viên Họp kiểm điểm Đảng viên
Chiều Họp BCH lấy phiều tín nhiệm Họp BCH lấy phiều tín nhiệm Họp BCH lấy phiều tín nhiệm
Thứ ba
08/01/2019
Sáng      
Chiều Dự HN trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị tỉnh   Dự HN tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ
Thứ tư
09/01/2019
Sáng Họp TT và lãnh đạo các Ban Họp TT và lãnh đạo các Ban Họp TT và lãnh đạo các Ban
Chiều Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan Dự HN tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên
Thứ năm 10/01/2019 Sáng Làm việc tại cơ quan Hội nghị trực tuyến công tác dân vận Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự HN tổng kết công tác thi đua Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 11/01/2019 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 12/01/2019 Sáng      
Chiều      
Chủ nhật 13/01/2019 Sáng      
Chiều