LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 03
                             CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                (Từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 15 tháng 01 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
09/01/2017
Sáng Dự HN tại Trung tâm HN tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Họp Công đoàn Viên chức tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
10/01/2017
Sáng Làm việc với VNPT Cao Bằng Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
11/01/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 12/01/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 13/01/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Tổng kết Hội Cựu chiến binh tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 14/01/2017 Sáng Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy
Chiều Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy
Chủ nhật 15/01/2017 Sáng Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy
Chiều Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy Chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy