Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
03/02/2020
    - 9h,  Dự dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ ba
04/02/2020
     
Thứ tư
05/02/2020
16h,  Dự Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ (tại T3,  Tỉnh ủy)    
Thứ năm 09/01/2020 8h,  Dự Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ (tại Hội trường T2, Tỉnh ủy)    
Thứ sáu 10/01/2020 14h, Dự họp BTC các hoạt động Kỷ niệm 90 năm chi bộ đầu tiên (tại T2 Phòng họp BTV Tỉnh ủy)    
Thứ bảy 11/01/2020      
Chủ nhật 12/01/2020