LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 07
                                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                          (Từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020)
   
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
10/02/2020
7h30 Dự Lễ giao nhận quân năm 2020 tại T2 hội trường UBND huyện Hòa An    
Thứ ba
11/02/2020
     
Thứ tư
12/02/2020
14h Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện NQ của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh tại HTr T2 Tỉnh ủy    
13/02/2020  
14h Dự họp BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại phòng họp BTV Tỉnh ủy
 
   
Thứ sáu 14/02/2020 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 tại T3 Huyện ủy Phục Hòa    
Thứ bảy 15/02/2020      
Chủ nhật 16/02/2020