LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 08
                        CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                             (Từ ngày 13 tháng 02 đến ngày 19 tháng 02 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
13/02/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
14/02/2017
Sáng Công tác tại huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
15/02/2017
Sáng Công tác tại huyện Bảo Lạc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại huyện Bảo Lạc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 16/02/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự kỷ niệm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 17/02/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 18/02/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 19/02/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ