LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 08
                                                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                (Từ ngày 18 tháng 02  đến ngày  24  tháng 02 năm 2019)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
18/02/2019
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
19/02/2019
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại huyện Bảo Lạc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
20/02/2019
Sáng Công tác tại huyện Bảo Lạc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại huyện Bảo Lạc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 21/02/2019 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 22/02/2019 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự HN trực tuyến sơ kết 05 thực hiện QĐ số 217, 218 tại Hội trường Viettel Cao Bằng
Chiều Dự Hội nghị tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 23/02/2019 Sáng Dự Hội nghị tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Hội nghị tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chủ nhật 24/02/2019 Sáng Dự Hội nghị tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan