LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 09
                                      CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                        (Từ ngày 24  tháng 02 đến ngày 01  tháng 3  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
24/02/2020
  8h Dự Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 tại Huyện ủy Hà Quảng  
Thứ ba
25/02/2020
8h Họp giao ban lãnh đạo TT, trưởng các ban chuyên đề
15h Dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng tại huyện Trùng khánh
8h Họp giao ban Lãnh đạo TT, Trưởng các ban chuyên đề 8h Họp giao ban Lãnh đạo TT, Trưởng các ban chuyên đề
Thứ tư
26/02/2020
8h Dự buổi làm việc với huyện Hà Quảng về việc sáp nhập đơn vị huyện tại huyện Thông Nông    
Thứ năm 27/02/2020 8h Dự buổi làm việc với huyện Trùng Khánh về việc sáp nhập đơn vị huyện tại huyện Trùng Khánh    
Thứ sáu 28/02/2020 8h Dự buổi làm việc với huyện Quảng Hòa về việc sáp nhập đơn vị huyện tại huyện Quảng Uyên    
Thứ bảy 29/02/2020      
Chủ nhật 01/3/2020