LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 09
                                    CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                      (Từ ngày 26  tháng 02  đến ngày  04 tháng 03  năm 2018)
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
26/02/2018
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan Dự Lễ báo công và phát động PTTĐ tại Tĩnh TúcNguyên Bình
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
27/02/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Dự ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Trung tâm Giám định y khoa Làm việc tại cơ quan
 
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
28/02/2018
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự gặp mặt Văn nghệ sỹ đầu xuân Mậu Tuất năm 2018 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 01/02/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 02/03/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Dự ngày thơ Việt Nam – Tết Nguyên tiêu Mậu Tuất 2018 Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 03/03/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 04/03/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ