LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 10
                     CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                            (Từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 05 tháng 3 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
27/02/2017
Sáng Công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
28/02/2017
Sáng Công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc với Hảo hiểm XH tỉnh
Chiều Công tác ngoài tỉnh Dự Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng Dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công thương
Thứ tư
01/3/2017
Sáng Công tác ngoài tỉnh Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh năm 2016 Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác ngoài tỉnh Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2016 Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 02/3/2017 Sáng Công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 03/3/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 04/3/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 05/3/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ