LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 11
                                    CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                       (Từ ngày 05  tháng 3  đến ngày  11 tháng 3  năm 2018)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
05/3/2018
Sáng  
Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Nguyên Bình
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
06/3/2018
Sáng Dự Hội nghị triển khai công tác GDQPAN tại Tỉnh Ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Hội LHPN
 
Dự HN tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Công An tỉnh Dự Đại hội đại biểu huyện Hạ Lang
07/3/2018 Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội đại biểu huyện Hạ Lang
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội đại biểu huyện Hạ Lang
Thứ năm 08/3/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Hội thi nữ công gia chánh kỷ niệm 8/3 tại Công ty Điện Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 09/3/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 10/3/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 11/3/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ