LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 11
                                     CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                            (Từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
06/3/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Dự lớp bồi dưỡng Dân quân tự vệ Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự lớp bồi dưỡng Dân quân tự vệ Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
07/3/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Dự lớp bồi dưỡng Dân quân tự vệ Dự HN trực tuyến tại UBND tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự lớp bồi dưỡng Dân quân tự vệ Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
08/3/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 9/3/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự HN trực tuyến tại Tỉnh ủy
Chiều Họp BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 10/3/2017 Sáng Đi công ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi công ngoài tỉnh
Chiều Đi công ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi công ngoài tỉnh
Thứ bẩy 11/3/2017 Sáng Đi công ngoài tỉnh Nghỉ Đi công ngoài tỉnh
Chiều Đi công ngoài tỉnh Nghỉ Đi công ngoài tỉnh
Chủ nhật 12/3/2017 Sáng Đi công ngoài tỉnh Nghỉ Đi công ngoài tỉnh
Chiều Đi công ngoài tỉnh Nghỉ Đi công ngoài tỉnh