LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 11
                                                 CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                 (Từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
09/3/2020
     
Thứ ba
10/3/2020
  7h Đi công tác tại xã Bảo Toàn huyện Bảo Lạc 14h Dự họp đánh giá tình hình thực hiện cổ phần hóa DNNN tại T3 VP UBND tỉnh
Thứ tư
11/3/2020
-8h Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2020 tại Hội trường T2 Tỉnh ủy
-14h Họp cơ quan tại phòng họp T2 LĐLĐ tỉnh
 
-14h Họp cơ quan tại phòng họp T2 LĐLĐ tỉnh
-8h Dự hội nghị bacso cáo viên thường kỳ tháng 3/2020 tại T3 phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh
-14h Dự HN tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT tại T3 VP UBND tỉnh
Thứ năm 12/3/2020      
Thứ sáu 13/3/2020      
Thứ bảy 14/3/2020      
Chủ nhật 15/3/2020