LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 11
                                                        CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 
                                                                    (Từ ngày 11 tháng 3  đến ngày 17 tháng 3 năm 2019)
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
11/3/2019
Sáng Từ ngày 11/3 đến 15/3/2019 tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn khóa I năm 2019 Từ ngày 11/3 đến 15/3/2019 tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn khóa I năm 2019 Làm việc tại cơ quan
Chiều     Dự Hội nghị sơ kết 5 năm tại Công an tỉnh
Thứ ba
12/3/2019
Sáng      
Chiều     Dự hội nghị tổng kết xây dựng phong trào thi đua bảo vệ ANTQ năm 2018
Thứ tư
13/3/2019
Sáng     Làm việc tại cơ quan
Chiều     Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 14/3/2019 Sáng     Dự hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 3/2019
Chiều     Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 15/3/2019 Sáng     Làm việc tại cơ quan
Chiều     Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 16/3/2019 Sáng      
Chiều      
Chủ nhật 17/3/2019 Sáng      
Chiều