LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 11
                                   CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                        (Từ ngày 30  tháng 4  đến ngày  06 tháng 5  năm 2018)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
30/4/2018
Sáng  
Nghỉ lễ
 
 
Nghỉ lễ Nghỉ lễ
Chiều
Thứ ba
01/5/2018
Sáng  
Nghỉ lễ
 
 
Nghỉ lễ
 
Nghỉ lễ
Chiều
02/4/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Chiều
Thứ năm 03/4/2018 Sáng Họp Thường trực
 
Họp Thường trực
 
Họp Thường trực
 
Chiều Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Thứ sáu 04/4/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Chiều - Họp cơ quan
- Sinh hoạt Chi bộ
 
- Họp cơ quan
- Sinh hoạt Chi bộ
 
- Họp cơ quan
- Sinh hoạt Chi bộ
 
Thứ bảy 05/4/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ nhật 06/4/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ - Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động “Tháng công nhân” năm 2018 tại doanh nghiệp