LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 12
                                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                     (Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
13/3/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
14/3/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc với Báo Cao Bằng Họp Hội đồng giám định Y khoa Làm việc với Báo Cao Bằng
Thứ tư
15/3/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 16/3/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công ngoài tỉnh Dự HN tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 17/3/2017 Sáng Đi công ngoài tỉnh Thẩm định Đề án vị trí việc làm Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 18/3/2017 Sáng Đi công ngoài tỉnh Nghỉ Nghỉ
Chiều Đi công ngoài tỉnh Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 19/3/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ