LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 12
                                                                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                                    (Từ ngày 18 tháng 3  đến ngày 24 tháng 3 năm 2019)

 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
18/3/2019
Sáng Dự Hội nghị tại Ủy ban nhân dân tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
19/3/2019
Sáng Dự Hội nghị tổng kết thi đua 7 tỉnh Miền núi phía Bắc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
20/3/2019
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự giải Việt giã tỉnh lần thứ 59
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 21/3/2019 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 22/3/2019 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều   Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 23/3/2019 Sáng      
Chiều Dự Chương trình kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCSHCM     
Chủ nhật 24/3/2019 Sáng      
Chiều