LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 02
                                                      CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                            (Từ ngày 14 tháng 01  đến ngày  20  tháng 01 năm 2019)
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
14/01/2019
Sáng      
Chiều Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy    
15/01/2019 Sáng Công tác tại huyện Bảo Lạc Dự hội nghị UBMTTQ Dự hội nghị tổng kết năm Cục thuế
Chiều Công tác tại huyện Bảo Lạc    
Thứ tư
16/01/2019
Sáng     Dự hội nghị tổng kết tại Hòa An
Chiều      
Thứ năm 17/01/2019 Sáng      
Chiều   Dự hội nghị tổng kết năm của Cục Hải Quan  
Thứ sáu 18/01/2019 Sáng      
Chiều      
Thứ bẩy 19/01/2019 Sáng      
Chiều      
Chủ nhật 20/01/2019 Sáng      
Chiều