LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 13
                       CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                (Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
20/3/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Duyệt danh sách theo Nghị định 108 Dự Khai mạc giải Việt dã tỉnh
Chiều Họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
21/3/2017
Sáng Đi công tác tại huyện Thông Nông Họp Ban tổ chức Hội KHKT tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại Đảng ủy khối Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
22/3/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 23/3/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại Sở Giáo dục Dự Hội nghị sáng tạo Khoa học kỹ thuật Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 24/3/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 25/3/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 26/3/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ