LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 15
                              CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                       (Từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 09 tháng 4 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
03/4/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
04/4/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
05/4/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 06/4/2017 Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ
Thứ sáu 07/4/2017 Sáng Dự Hội nghị trực tuyến Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 08/4/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 09/4/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ