LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 16
                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                              (Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
10/4/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
11/4/2017
Sáng Công tác tại huyện Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại huyện Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
12/4/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 13/4/2017 Sáng Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại Hà Nội Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 14/4/2017 Sáng Công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 15/4/2017 Sáng Công tác tại Hà Nội Dự Kỷ niệm 70 năm thành lập Tỉnh đội Nghỉ
Chiều Công tác tại Hà Nội Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 16/4/2017 Sáng Công tác tại Hà Nội Nghỉ Nghỉ
Chiều Công tác tại Hà Nội Nghỉ Nghỉ