LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 19
                                       CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                           (Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 07 tháng 5 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
01/5/2017
Sáng Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ
Chiều Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ
Thứ ba
02/5/2017
Sáng Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù
Chiều Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù
Thứ tư
03/5/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 04/5/2017 Sáng Công tác tại huyện Trà Lĩnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại huyện Trà Lĩnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 05/5/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo KT Dự Đại hội TDTT Điện lực tỉnh CB
Chiều Làm việc tại cơ quan Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo KT Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 06/5/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 07/5/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ