LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 20
                                                    CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                           (Từ ngày 07 tháng 5  đến ngày  13  tháng 5  năm 2018)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
07/5/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
08/5/2018
Sáng Đi công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
09/5/2018
Sáng Đi công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 10/5/2018 Sáng Dự Đại hội công đoàn tỉnh Bắc Kạn Làm việc tại cơ quan Dự họp cuộc vận động quỹ vì người nghèo
Chiều Dự Đại hội công đoàn tỉnh Bắc Kạn Làm việc tại cơ quan Dự hội thi sáng tạo KHKT
Thứ sáu 11/5/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Hòa An Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 12/5/2018 Sáng Đi tặng quà “Tháng công nhân” tại các doanh nghiệp Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 13/5/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ