LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 20
                                                CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                (Từ ngày 11  tháng 5  đến ngày 17  tháng 5  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
11/5/2020
Dự Hội nghị tại Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh  (cả ngày).
 
15h00: Làm việc với Công ty Cổ phần thuốc lá Cao Bằng.  
Thứ ba
12/5/2020
8h họp Đảng đoàn.         
Họp giao ban Lãnh đạo Thường trực, trưởng các ban chuyên đề.
8h họp Đảng đoàn.
Họp giao ban Lãnh đạo Thường trực, trưởng các ban chuyên đề.
8h họp Đảng đoàn.
Họp giao ban Lãnh đạo Thường trực, trưởng các ban chuyên đề.
Thứ tư
13/5/2020
     
Thứ Năm
14/5/2020
 
14h Đại hội chi bộ LĐLĐ tỉnh.
 
14h Đại hội chi bộ LĐLĐ tỉnh.
7h30 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện CT số 05 của BCT tại T2 Tỉnh ủy.
14h Đại hội chi bộ LĐLĐ tỉnh
Thứ sáu 15/5/2020   Tham gia cùng đoàn kiểm tra tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH tại huyện Hạ Lang. Dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại huyện Bảo Lâm.
Thứ bảy 16/5/2020      
Chủ nhật 178/5/2020