LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 21
                                      CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                            (Từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
15/5/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Đi công tác huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ ba
16/5/2017
Sáng Đi công tác huyện Bảo Lâm Dự Hội nghị trực tuyến tại Vietell CB Đi học
Chiều Đi công tác huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ tư
17/5/2017
Sáng Đi công tác huyện Bảo Lạc Đi công tác huyện Nguyên Bình Đi học
Chiều Đi công tác huyện Bảo Lạc Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ năm 18/5/2017 Sáng Dự Hội nghị trực tuyến tại Tỉnh ủy Đi tặng quà các Công đoàn cơ sở Đi học
Chiều Đi công tác cơ sở Đi công tác cơ sở Đi học
Thứ sáu 19/5/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 20/5/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 21/5/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học