LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 22
                            CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                (Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
22/5/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Đi công tác huyện Thạch An Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ ba
23/5/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ tư
24/5/2017
Sáng Làm việc với LĐLĐ Thành phố Làm việc với LĐLĐ Thành phố Đi học
Chiều Tặng quà tại Trung tâm BTXH tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ năm 25/5/2017 Sáng Đi công tác tại huyện Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Đi công tác tại huyện Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ sáu 26/5/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 27/5/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 28/5/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học