LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 22
                                                CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                 (Từ ngày 25  tháng 5  đến ngày 31 tháng 5  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
25/5/2020
     
Thứ ba
26/5/2020
8h Dự buổi làm việc Đoàn kiểm tra BCĐTW tổng kết QĐ 290 tại T3 BCH Đảng bộ tỉnh 14h Dự họp BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tại T1 UBND tỉnh  
Thứ tư
27/5/2020
7h30 Dự HN điển hình tiên tiến và tổng kết PTTĐ “giỏi việc nước đảm việc nhà” CĐVC tỉnh tại T5 LĐLĐ tỉnh    
Thứ Năm
28/5/2020
7h30 Dự tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại T2 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 14h Dự họp thông qua biên bản điều tra tai nạn lao động tại Công ty Điện lực Cao Bằng 13h30 dự HN điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 6b và CT số 03 tại phòng họp UBND huyện Thạch An c nhà”ĐVC  thòng họp UBN
Thứ sáu 29/5/2020      
Thứ bảy 30/5/2020      
Chủ nhật 31/5/2020