LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 23
                                              CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                             (Từ ngày 01  tháng 6  đến ngày 07 tháng 6  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
01/6/2020
     
Thứ ba
02/6/2020
     
Thứ tư
03/62020
  14h Đi công tác tại huyện Bảo Lạc  
Thứ Năm
04/6/2020
   7h30 Dự Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 6b và CT số 03 tại LĐLĐ huyện Bảo Lạc  
Thứ sáu 05/6/2020 14h Dự tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh tại t2 Tỉnh ủy    
Thứ bảy 06/6/2020      
Chủ nhật 07/6/2020