LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 23
                              CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                  (Từ ngày 28 tháng 5  đến ngày  03  tháng 6  năm 2018)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
28/5/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị TT thời sự thường kỳ tháng 5/2018 Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
29/5/2018
Sáng Làm việc tại Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
30/5/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 31/5/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự Tháng nhân đạo tại UBND Thành phố
Thứ sáu 01/6/2018 Sáng Dự hội thi bán hàng giỏi Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 02/6/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 03/6/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ